გიორგი ქობულია სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე

გიორგი ქობულია დაიბადა 1970 წლის 3 იანვარს, თბილისში.გიორგი ქობულია 1993 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი, ხოლო 2001 წელს აშშ-ში, ემორის უნივერსიტეტის ბიზნესსკოლაში მიენიჭა ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრის ხარისხი. აშშ-ში სწავლის დასრულების შემდეგ გიორგი ქობულიამ მუშაობა დაიწყო საერთაშორისო საკონსულტაციო კომპანია McKinsey-ში, სადაც იყო უფროსი პარტნიორი. წლების მანძილზე იგი კონსულტაციას უწევდა საერთაშორისო დონის მოწინავე მსხვილ კომპანიებს ურთულესი პრობლემების გადაჭრაში სტრატეგიული, მართვის სისტემების, საწარმოო საქმიანობის სფეროში. გიორგი ქობულიას საქმიანობის კონკრეტული მიმართულებები იყო ნავთობ-გაზის, სამთომომპოვებელი და მეტალურგიული მრეწველობა. აღნიშნულ დარგებში მისი ხელმძღვანელობით განხორციელებულია ორგანიზაციული გარდაქმნები, მომარაგების სისტემების სრულყოფის პროექტები და გაუმჯობესებულია ოპერაციული საქმიანობა. გიორგი ქობულიას საქმიანობა McKinsey-ში ეკონომიკის დარგში განხორციელებულ მრავალ წარმატებულ პროექტთან არის დაკავშირებული. სხვადასხვა დროს გიორგი ქობულია მუშაობდა თბილისის კარდიოლოგიის სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტში, შემდგომ კი ფარმაცევტულ კომპანია Merc&Co-ს წარმომადგენლად საქართველოში. ფლობს ინგლისურ და რუსულ ენებს.